TERMENI ȘI CONDIȚII

Compania Holders s.r.o., cu sediul U Hliníka 1251, 696 02 Ratíškovice

Înregistrată de Curtea regională de comerț Brno, secția C, inserția 95030.

edificiu: Hodonínská 97, Dubňany 696 03

IČO: 053 81 801, DIČ: CZ 05381801(în continuare „vânzător“)

E-mail: info@holders.ro

 

Acești termeni și condiții sunt valabili pentru vânzarea mărfurilor prin intermediul magazinului online situat pe adresa https://www.holders.ro cu valabilitate din 1. 4. 2019.

 

1.     Prevederi generale

1.       Acești Termeni și Condiții ( în continuare "TC") reglementează drepturile și obligațiile mutuale ale părților contractante apărute în legătură sau pe baza unui contract de cumpărare încheiat între vânzător și o altă persoană ( în continuare "cumpărător") prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este găzduit pe adresa https://www.holders.ro ( în continuare doar "pagina web") prin intermediul interfeței paginii de web  (denumit în continuare "interfață web").

2.       Dacă clientul este consumator în sensul secțiunii § 419 a  Legii nr. 89/2012 , a  Codului civil (denumit în continuare "Codul civil"),  TC se aplică numai în măsura în care nu contravine prevederilor Codului civil desemnate pentru protecția și drepturile consumatorului și legii nr. 634/1992, despre protecția consumatorilor. Protecția legală a consumatorilor nu se aplică asupra cumpărătorului-întreprinzător.

3.       Dispozițiile modificate din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate în fața acestor TC. Dacă contractul de vânzare-cumpărare este încheiat în diferite limbi, are prioritate versiunea în limba cehă.

4.       Vânzătorul poate modifica sau completa TC. Prin schimbarea dispozițiilor generale nu vor fi prejudecate drepturile și obligațiunile care au reeșit pe parcursul valabilității versiunii anterioare.

2.     Contul utilizatorului

1.       În baza înregistrării efectuate de cumpărător pe pagina web , cumpărătorului îi va fi creat un cont de utilizator. Ulterior cumpărătorul poate comanda mărfuri de pe acest cont. Dacă pagina concretă permite acest lucru, cumpărătorul poate de asemenea comanda mărfuri fără înregistrare.

2.       Cumpărătorul este responsabil pentru corectitudinea datelor introduse pe interfața web a magazinului online și suportă toate costurile asociate cu orice denaturare a acestor informații. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator atunci când se schimbă.

3.       Accesul la contul de utilizator este asigurat prin numele de utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să protejeze aceste date de acces. Negocierea efectuată printr-un cont de utilizator se consideră a fi făcută direct de cumpărător, cu excepția cazului în care cumpărătorul dovedește contrariul.

4.       Cumpărătorul va lua în considerare faptul, că contul său de utilizator nu poate fi disponibil 24/7, în special în ceea ce privește întreținerea necesară și defectele tehnice accidentale.

5.       Vânzătorul poate anula contul de utilizator al cumpărătorului.

 

3.     Încheierea contractelor

1.     Pentru a comanda mărfuri, cumpărătorul va completa formularul de comandă plasat pe pagina web  și îl va expedia  făcând clic pe butonul "Trimiteți comanda / Finalizați comanda". Formularul de comandă (în continuare "comanda") conține în special informații despre:

a.         adresa de e-mail a cumpărătorului și adresa de livrare și facturare,

b.        mărfurile comandate (cumpărătorul  „pune“ mărfurile comandate în coșul electronic de pe pagina web a magazinului online ),

c.         modul de plată a mărfurilor comandate,

d.        date despre modul selectat de livrare a mărfurilor comandate și

e.         informații despre cheltuielile asociate cu ambalarea și transportul mărfurilor (prețurile afișate sunt valabile doar pentru livrarea pe teritoriul României).

2.       După crearea comenzii, cumpărătorului îi va fi expediat un e-mail generat automat,  în care este rezumată  comanda sa. Prin această nu este încheiat un contract. Contractul de vânzare-cumpărare este încheiat abia în momentul când cumpărătorului îi va fi expediată de către vânzător confirmarea de primire a comenzii prin e-mail.

3.       Cumpărătorul poate modifica datele completate până la momentul expedierii comenzii de către vânzător. Informațiile furnizate la comandare  sunt considerate corecte și cumpărătorul este responsabil pentru orice greșeală.

4.       În funcție de natura comenzii (cantitatea mărfurilor, prețul mărfurilor, costurile de transport estimate), vânzătorul are dreptul să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

5.        Înainte de expedierea mărfurilor de către vânzător, este posibilă retragerea din contract a ambelor părți. În cazul în care cumpărătorul renunță la contract după livrarea mărfurilor de către vânzător,  cumpărătorul suportă toate costurile apărute.

6.       În cazul în care cumpărătorul anulează comanda pentru mărfurile, care i-au fost comandate pentru el în mod special, se stabilește o taxă de anulare în valoare de 50% din prețul de cumpărare al acestor mărfuri.

7.       Cumpărătorul va ține cont de faptul că informațiile despre disponibilitatea bunurilor plasate pe pagina web sunt doar orientative, iar vânzătorul nu este obligat să încheie cu cumpărătorul un contract de vânzare-cumpărare.

8.       Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în scopul  încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de cumpărător pentru utilizarea acestor mijloace de comunicare (costurile de conectare la internet, costurile telefonice etc) sunt achitate de cumpărător.

4.       Livrarea mărfurilor

1.       Părțile contractante convin asupra clauzei EXW (INCOTERMS 2010); locul de livrare este depozitul vânzătorului Hodonínská 97, Dubňany 696 03 (în continuare „locul livrării“ sau „edificiul“ ). Costurile și riscurile asociate livrării bunurilor sunt transferate cumpărătorului la locul livrării în momentul în care bunurile sunt gata către ridicare de către cumpărător. Permițând cumpărătorului să dispună de bunuri, obligația vânzătorului este îndeplinită și, din acest moment, riscul de deteriorare  este în responsabilitatea cumpărătorului.

2.       Vânzătorul și cumpărătorul pot conveni și un alt loc de livrare, diferit de cel indicat în paragraful precedent și anume printr-un acord scris. În acest caz, părțile vor conveni, de asemenea, care dintre ele va suporta costurile asociate.

3.       Cumpărătorul nu este obligat să preia bunurile la locul livrării, dar în acest scop poate desemna un alt loc pentru a primi mărfurile în conformitate cu necesitățile sale ( în continuare "locul de ridicare a mărfurilor"). Costul, inclusiv transportul, către locul desemnat pentru premiéra mărfurilor va fi suportat de cumpărător. Cumpărătorul va asigura transportul mărfurilor de la locul de livrare la locul desemnat pentru ridicarea mărfurilor, dar, de asemenea, îl poate  autoriza în acest sens pe vânzător.

4.       Cumpărătorul este obligat să ridice mărfurile la locul ales în comandă, și anume la locul de livrare sau la locul desemnat pentru preluarea mărfurilor, altfel este răspunzător pentru prejudiciul cauzat. După o încercare zadarnică de a preda mărfurile în locația aleasă, vânzătorul va returna mărfurile la locul inițial,  de unde au fost transportate către cumpărător. Prin returnare, mărfurile se consideră  preluată. Vânzătorul informează cumpărătorul despre posibilitatea de ridicare a mărfurilor și îl informează despre locul în care se află actual mărfurile. Din momentul returnării mărfurilor, vânzătorul este îndreptățit să perceapă cumpărătorului taxa pentru depozitare a mărfurilor  la prețul obișnuit în funcție de mărimea și caracterul mărfurilor.

5.       În cazul în care mărfurile trebuie livrate în mod repetat sau în alt mod decât cel indicat în comandă, din motive cauzate de cumpărător, cumpărătorul suportă toate costurile asociate.

6.       La preluarea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului. În cazul unor deteriorări a ambalajului, cumpărătorul va notifica imediat transportatorului și nu va accepta coletul sau îl va accepta, dar va face o notificare scrisă, în care deteriorarea va fi descrisă în detaliu. În cazul în care cumpărătorul va prelua mărfurile aparent deteriorate sau mărfurile cu ambalaje deteriorate fără o notificare scrisă  transportatorului, vânzătorul nu va fi responsabil de deteriorarea mărfurilor.

7.       Alte drepturi și obligații ale părților asociate transportului de mărfuri pot fi modificate prin condițiile speciale de livrare publicate de  vânzător, dacă sunt emise de acesta.

5.       Prețul și condițiile de plată

1.       Cumpărătorul poate achita prețul mărfurilor și alte  costuri asociate livrării  în următoarele moduri:

a.         în numerar sau cu cardul la sediul vânzătorului,

b.        în numerar sau cu cardul prin ramburs la locul de livrare indicat în comandă,

c.         prin transfer bancar în contul vânzătorului nr.2801147271/8330 (IBAN: SK1183300000002801147271, BIC/SWIFT: FIOBSKPPXXX) pentru plățile în EURO, înregistrat la  FIO banka, a.s., (în continuare „contul vânzătorului“),

d.        fără numerar cu cardul bancar,

e.         factură cu scadența de 14 zile  (doar în baza unui acord scris încheiat în prealabil cu vânzătorul),

f.          plată online.

2.       Împreună cu prețul de mărfurilor, cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului și costurile aferente  ambalării și livrării mărfurilor la destinație. Dacă nu este indicat altfel, prețul de cumpărare a mărfurilor include, de asemenea, costurile asociate livrării mărfurilor.

3.       Prețul mărfurilor va fi achitat cel târziu în momentul preluării mărfurilor, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.

4.       În cazul plăților fără numerar, ziua achitării plății este ziua în care plata a fost virată în contul vânzătorului. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul cumpărăturii indicând simbolul variabil, care este generat automat odată cu înregistrarea comenzii.

5.       Cheltuielile asociate tranferului bancar sunt achitate de cumpărător.

6.       Vânzătorul va emite cumpărătorului o factură cu suma comenzii, care va fi livrată cumpărătorului prin e-mail după virarea banilor în contul vânzătorui. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoarea adăugată.

7.       Modificările tarifelor vamale și de import care apar după încheierea contractului vor fi în minusul sau plusul  cumpărătorului.

8.       Reducerile nu pot fi combinate reciproc.

6.       Retragerea din contract din partea consumatorului

1.       Cumpărătorul-consumatorul se poate retrage din contract, fără să prezinte vreun motiv, în termen de 14 zile de la primirea mărfurilor conform  § 1829 alineatul 1 al codului civil, dacă nu se specifică altfel. Acest drept aparține exclusiv consumatorilor.

2.       În cazul retragerii din contract, cumpărătorul are la dispoziție un formular pe pagina web a vânzătorului.

3.       Cumpărătorul este obligat să informeze vânzătorul despre  retragerea din contractul de achiziție (de exemplu prin scrisoare sau e-mail). În acest scop, poate folosi formularul de retragere din contract atașat. (anexa nr. 1  a acestor Termeni și condiții).

4.       Pentru a respecta perioada de 14 zile de retragere din contract, este suficient ca cumpărătorul să se expedieze formularul retragerii din contract, înainte de expirarea acestei perioade.

7.       Consecințele retragerii din contract

1.       În cazul retragerii din contract, contractul este anulat.

2.       Cumpărătorul trebuie să restituie cumpărătorului mărfurile fără întârzieri neîntemeiate, cel târziu în termen de 14 zile de la data retragerii din contract, expediindu-le exclusiv la edificiu, sau să le predea personal la edificiul companiei.  Termenul se consideră respectat,  dacă mărfurile sunt returnate înainte de expirarea termenului de 14 zile. Vânzătorul are dreptul să perceapă până la 200,- lei pentru transportul mărfurilor, dacă cumpărătorul va returna mărfurile  la o altă adresă decât adresa vânzătorului (de exemplu, la sediul  companiei).

3.       În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, acesta suportă costurile de returnare a mărfurilor. Costul depinde de natura mărfurilor și de modul în care sunt returnate.

4.       În cazul retragerii din contract, vânzătorul va returna cumpărătorului, prețul achitat, în termen de 14 zile de la preluarea mărfurilor returnate. Rambursarea prețului de cumpărare este efectuată prin transfer bancar sau în numerar la edificiul vânzătorului. În cazul în care cumpărătorul alege rambursarea prin transfer bancar, trebuie să ofere vânzătorului numărul contului bancar, la care vânzătorul trebuie să returneze prețul cumpărăturii.

5.       Contractul de cumpărare a mărfurilor nu poate fi reziliat (chiar și de consumator) în cazurile prevăzute de § 1837 al codului civil. În special, nu poate fi reziliat dacă

- mărfurile au fost modificate conform dorințelor cumpărătorului,

- mărfurile sunt perisabile,

- după livrare mărfurile au fost amestecate irevocabil cu alte produse,

- consumatorul a scos bunurile din ambalajul sigilat și nu pot fi returnate din motive de igienă,

- este vorba despre mărfuri în formt audio sau vizual, sau un program de calculator, dacă cumpărătorul a despachetat ambalajul original. Cumpărătorul este răspunzător pentru deprecierea bunurilor ca urmare a manipulării mărfurilor într-un mod diferit de cel indicat, necesar pentru a se familiariza cu natura și caracteristicile mărfurilor, inclusiv cu funcționalitatea acestora. Vânzătorul este îndreptățit să solicite compensarea daunelor prin compensarea unei sume rezonabile din prețul de cumpărare în baza cererii cumpărătorului de a restitui întregul preț de achiziție.

6.       Dacă împreună cu mărfurile comandate, îi este cumpărătorului oferit un cadou, în cazul retragerii din contract, dreptul la cadou este la fel reziliat și cumpărătorul este obligat să returneze cadoul împreună cu mărfurile returnate, sau să achite prețul cadoului oferit de către vânzător.

8.       Garanție, defecte, reclamare

1.       Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire în cazul mărfurilor defecte, sunt reglementate de legislația relevantă din Republica Cehă (în special prevederile § 1914-1925, § 2099-2117 și § 2161-2274 al codul civil sau prevederile corespunzătoare din Legea nr. 634/1992 despre protecția consumatorilor).

2.       Vânzătorul este responsabil de faptul ca:

a.         mărfurile au proprietăți pe care le-au convenit părțile contractante,  în cazul în care nu au convenit, au proprietăți pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le-a așteptat în funcție de natura mărfurilor și publicitatea pe care o efectuează vânzătorul,

b.        mărfurile sunt potrivite pentru utilizarea în scopul declarat de vânzător  sau pentru scopurile în care un obiect de acest fel este de obicei utilizat,

c.         mărfurile corespund calității sau designului eșantionului sau șablonului convenit, dacă calitatea sau designul sunt determinate de eșantionul sau modelul convenit,

d.        mărfurile sunt în cantitatea, măsură sau greutate corespunzătoare și

e.         mărfurile respectă cerințele legale.

3.       Dispozițiile menționate în paragraful precedent nu se aplică în totalitate în cazul mărfurilor vândute la un preț mai mic din cauza unui defect, motiv din care a fost redus prețul, în cazul uzurii mărfurilor folosite, cauzate de utilizarea normală, defect care a fost declarat și a existat în momentul preluării mărfurilor de către cumpărător sau dacă acest lucru se datorează naturii mărfurilor.

4.       Cumpărătorul este obligat să informeze vânzătorul în scris despre defectele identificate  fără întârzieri nejustificate și să-și aplice drepturile la edificiul vânzătorului (Hodonínská 97, 69603 Dubňany). Defectele trebuie să fie comunicate în scris vânzătorului imediat după ridicarea mărfurilor, prin prezentarea unei descrieri a defectelor și a amprorii acestora și, dacă este cazul, să asigure  documentație foto.

5.       Momentul depunerii unei reclamații este considerat momentul în care vânzătorul a primit mrfurile returnate de la cumpărător, inclusiv o descriere detaliată a defecțiunii mărfurilor. Cumpărătorul poate utiliza formularul pentru reclamare.

6.       Vânzătorul se angajează să soluționeze cererea fără întârzieri nejustificate și să soluționeze cererea în funcție de tipul defectului constatat în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, dacă nu este convenit altfel,

7.       Reclamarea se face în scris, inclusiv confirmarea primirii și eventuala notificare despre soluționarea cererii. Dacă reclamația este acceptată, această informație poate fi comunicată cumpărătorului prin telefon.

8.       În cazul unor defecțiuni a mărfurilor, vânzătorul are dreptul să revizuie aceste defecte declarate de cumpărător și în baza revizuirii să nu admită defectele reclamate.

9.       În cazul în care  reclamația este recunoscută, cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor asociate cu transportul mărfurilor de către vânzător, dar numai până la suma celui mai ieftin tip de transport, în cazul în care cumpărătorul determină sau solicită un alt tip transport, diferența costurilor adăugătoare sunt suportate de cumpărător.

10.    Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru costurile directe sau indirecte, care depășesc sfera declarată de această garanție.

9.       Alte drepturi și obligații ale părților contractante

1.       Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietar a mărfurilor, după achitarea întregului preț al mărfurilor.

2.       În ceea ce privește comportamentul față de cumpărător, vânzătorul nu este obligat să adopte coduri de conduită în sensul §  1826, alin. 1, litera  e) al codului civil.

3.       Gestionarea plângerilor consumatorilor este asigurată de vânzător printr-o adresă electronică info@holders.ro  

Informația despre rezolvarea plângerii va fi expediată de către vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.

4.       De soluționarea litigiilor extrajudiciare, care reese din contractul de achiziționare, este responsabilă Inspectoratul ceh de comerț, cu sediul  Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, pagina web: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pentru soluționarea online a litigiilor, localizată pe  http://ec.europa.eu/consumers/odr  poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor, care decurg din contractul de achiziționare dintre vânzător și cumpărător.  

5.       Vânzătorul are dreptul să vândă mărfuri  pe baza unei licențe de comerț. Controlul activității comerciale este defășurat de instanța competetă și anume de către Oficiul pentru eliberarea licențelor comerciale. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal se efectuează de către Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Inspectoratul ceh de comerț efectuează, într-o măsură stabilită, supravegherea asupra respectării Legii nr. 634/1992 , despre protecția consumatorilor, cu cu reglemetările ulterioare.

6.       Cumpărătorul își asumă riscul schimbării circumstanțelor în sensul §  1765, alin. 2 al codului civil.

10.    Protecția datelor cu caracter personal

1.       Obligația de informare a  cumpărătorul în sensul articolului 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/ES (ordinul general despre protecția datelor personale, în continuare  "Regulamentul GDPR") privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul executării contractului de cumpărare, în scopul negocierii asupra contractului de cumpărare  și în scopul îndeplinirii obligațiilor publice legale ale vânzătorului, este stabilită de vânzător într-un document separat.

11.    Livrarea

1.       Livrarea poate fi efectuată cumpărătorului la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator sau specificată de către cumpărător în comandă.

12.    Dispoziții finale

1.       Părțile contractante declară că acești TC sunt parte integrantă a contractului încheiat între ele și că conținutul acestora sau acceptarea contractului de către cumpărător și vânzător sunt în conforme cu libera lor voință.  

2.       Contractul de achiziție, inclusiv termenii și condițiile, sunt arhivate de către vânzător în formă electronică.

3.       Dacă o dispoziție a TC este nevalidă sau ineficace sau devine astfel, în locul dispoziției nevalabile va exista o dispoziție a cărei sens este cât mai aproape posibil de sensul celei nevalide. Nevaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și anexele la contractul de cumpărare sau la acești TC trebuie executate în formă scrisă.

4.       Dacă relația aparută în baza contractul de cumpărare conține un element internațional, atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Prin alegerea dreptului în conformitate cu propoziția  precedentă, cumpărătorul,  care este consumator nu este lipsit de protecția conferită de dispozițiile legii, care nu pot fi absente în contract și care, în absența unei opțiuni de drept, ar fi altfel aplicabilă conform articolului 6 alin. 1 din Ordinul Parlamentului European și Consiliului European (ES) nr. 593/2008 din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I). 

5.       Toate drepturile și obligațiile părților contractante sunt reglementate de legislația Republicii Cehe, în special Codul civil, cu modificările ulterioare.

6.       Dacă această versiune de termeni și condiții este tradusă într-o limbă străine și dacă versiunea cehă este disponibilă, în cazul unor discrepanțe are prioritate versiunea în limba cehă.

7.       În conformitate cu secțiunea § 89a al Codului de procedură civilă, vânzătorul și cumpărătorul-întreprinzător convin asupra competenței locale a instanței, astfel încât instanța competentă pentru soluționarea tuturor litigiilor care decurg din contractul încheiat să fie Tribunalul districtual Brno-venkov.

 

 

Brno, data 20.1. 2019                    

 

 

Vânzător:

 

Holders s.r.o

IČO: 053 81 801

DIČ: CZ 05381801

U Hliníka 1251

69603 Ratíškovice

https://www.holders.ro

info@holders.ro
 

Formular de reclamare /schimbare a mărfurilor

(Completați acest formular și trimiteți-l înapoi numai dacă doriți să reclamați  mărfurile în termen legal,  să schimbați mărfurile sau să vă retrageți din contract în termen de 14 zile. Formularul trebuie imprimat, semnat, scanat și expediat la adresa de e-mail de mai jos sau eventual ambalată în coletul cu mărfurile returnate).

 

Destinatar (vânzător)

Compania:                                Holders s.r.o.

Adresa edificiului:                   Hodonínská 97, 696 03 Dubňany

IČ, DIČ:                                      05381801, CZ05381801

Adresa e-mail:                         info@holders.ro

 

Consumator

Data efectuării comenzii:             

Numărul comenzii:         

Numărul facturii:             

Persoana de contact:     

Adresa de contact:          

Telefon:                

E-mail: 

Numărul de cont(*):       

* (Pentru expedierea mijloacelor financiare în cazul rezolvării pozitive a reclamației )

 

Comanda

Denumirea produsului:                 

Cantitatea:         

 

Motivul reclamării sau schimbării (descrieți detaliat defectul produsului):


_______________________________                                               _________________________________

Numele și prenumele consumatorului                                    Data și semnătura

 

Informații generale despre soluționarea reclamației

În calitate de consumator, sunteți obligat să dovediți cumpărarea produsului prin intermediul unui document de cumpărare sau printr-o altă metodă suficient de credibilă. În calitate de consumator, nu puteți aplica dreptul de reclamare a defectelor, pe care le-ați cauzat sau despre care ați știut la  cumpărare. În mod similar, pentru defectele pentru care noi, ca vânzător și consumator, le-am indicat ca motiv de reducere a prețului. Vânzătorul nu este responsabili pentru uzura normală a produselor.

Cererile de reclamare trebuie depuse în termen de cel mult 24 de luni. Reclamarea trebuie depusă fără întârziere pentru a preveni extinderea defectului, care în consecință poate duce la respingerea reclamației. Prin informarea la timp despre apariția unui defect, puteți asigura o soluționare fără probleme a reclamării. Reclamarea se consideră soluționată numai atunci când vă informăm despre acest lucru. Dacă termenul legal pentru soluționare expiră, considerați acest fapt o încălcare semnificativă a contractului, care vă permite retragerea din contract.

  ..

Acest site utilizează cookie-uri pentru a furniza servicii, pentru a personaliza anunțurile și pentru a analiza traficul. Prin utilizarea acestui site sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.. alte informații