Termeni și condiții

Compania Holders s.r.o., cu sediul Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Înregistrată de Curtea regională de comerț Brno, secția C, inserția 95030.

edificiu: Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín

IČO: 05381801, DIČ: CZ05381801(în continuare „vânzător“)

E-mail: info@holders.ro

număr de telefon: +721 948 151 569

 

Acești termeni și condiții sunt valabili pentru vânzarea mărfurilor prin intermediul magazinului online situat pe adresa https://www.holders.ro cu valabilitate din 1. 4. 2019.

 

1.     Prevederi generale

1.       Acești Termeni și Condiții ( în continuare "TC") reglementează drepturile și obligațiile mutuale ale părților contractante apărute în legătură sau pe baza unui contract de cumpărare încheiat între vânzător și o altă persoană ( în continuare "cumpărător") prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este găzduit pe adresa https://www.holders.ro ( în continuare doar "pagina web") prin intermediul interfeței paginii de web  (denumit în continuare "interfață web").

2.       Dacă clientul este consumator în sensul secțiunii § 419 a  Legii nr. 89/2012 , a  Codului civil (denumit în continuare "Codul civil"),  TC se aplică numai în măsura în care nu contravine prevederilor Codului civil desemnate pentru protecția și drepturile consumatorului și legii nr. 634/1992, despre protecția consumatorilor. Protecția legală a consumatorilor nu se aplică asupra cumpărătorului-întreprinzător.

3.       Dispozițiile modificate din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate în fața acestor TC. Dacă contractul de vânzare-cumpărare este încheiat în diferite limbi, are prioritate versiunea în limba cehă.

4.       Vânzătorul poate modifica sau completa TC. Prin schimbarea dispozițiilor generale nu vor fi prejudecate drepturile și obligațiunile care au reeșit pe parcursul valabilității versiunii anterioare.

2.     Contul utilizatorului

1.       În baza înregistrării efectuate de cumpărător pe pagina web , cumpărătorului îi va fi creat un cont de utilizator. Ulterior cumpărătorul poate comanda mărfuri de pe acest cont. Dacă pagina concretă permite acest lucru, cumpărătorul poate de asemenea comanda mărfuri fără înregistrare.

2.       Cumpărătorul este responsabil pentru corectitudinea datelor introduse pe interfața web a magazinului online și suportă toate costurile asociate cu orice denaturare a acestor informații. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator atunci când se schimbă.

3.       Accesul la contul de utilizator este asigurat prin numele de utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să protejeze aceste date de acces. Negocierea efectuată printr-un cont de utilizator se consideră a fi făcută direct de cumpărător, cu excepția cazului în care cumpărătorul dovedește contrariul.

4.       Cumpărătorul va lua în considerare faptul, că contul său de utilizator nu poate fi disponibil 24/7, în special în ceea ce privește întreținerea necesară și defectele tehnice accidentale.

5.       Vânzătorul poate anula contul de utilizator al cumpărătorului.

 

3.     Încheierea contractelor

1.     Pentru a comanda mărfuri, cumpărătorul va completa formularul de comandă plasat pe pagina web  și îl va expedia  făcând clic pe butonul "Trimiteți comanda / Finalizați comanda". Formularul de comandă (în continuare "comanda") conține în special informații despre:

a.         adresa de e-mail a cumpărătorului și adresa de livrare și facturare,

b.        mărfurile comandate (cumpărătorul  „pune“ mărfurile comandate în coșul electronic de pe pagina web a magazinului online ),

c.         modul de plată a mărfurilor comandate,

d.        date despre modul selectat de livrare a mărfurilor comandate și

e.         informații despre cheltuielile asociate cu ambalarea și transportul mărfurilor (prețurile afișate sunt valabile doar pentru livrarea pe teritoriul României).

2.       După crearea comenzii, cumpărătorului îi va fi expediat un e-mail generat automat,  în care este rezumată  comanda sa. Prin această nu este încheiat un contract. Contractul de vânzare-cumpărare este încheiat abia în momentul când cumpărătorului îi va fi expediată de către vânzător confirmarea de primire a comenzii prin e-mail.

3.       Cumpărătorul poate modifica datele completate până la momentul expedierii comenzii de către vânzător. Informațiile furnizate la comandare  sunt considerate corecte și cumpărătorul este responsabil pentru orice greșeală.

4.       În funcție de natura comenzii (cantitatea mărfurilor, prețul mărfurilor, costurile de transport estimate), vânzătorul are dreptul să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

5.        Înainte de expedierea mărfurilor de către vânzător, este posibilă retragerea din contract a ambelor părți. În cazul în care cumpărătorul renunță la contract după livrarea mărfurilor de către vânzător,  cumpărătorul suportă toate costurile apărute.

6.       În cazul în care cumpărătorul anulează comanda pentru mărfurile, care i-au fost comandate pentru el în mod special, se stabilește o taxă de anulare în valoare de 50% din prețul de cumpărare al acestor mărfuri.

7.       Cumpărătorul va ține cont de faptul că informațiile despre disponibilitatea bunurilor plasate pe pagina web sunt doar orientative, iar vânzătorul nu este obligat să încheie cu cumpărătorul un contract de vânzare-cumpărare.

8.       Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în scopul  încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de cumpărător pentru utilizarea acestor mijloace de comunicare (costurile de conectare la internet, costurile telefonice etc) sunt achitate de cumpărător.

4.       Livrarea mărfurilor

1.       Părțile contractante convin asupra clauzei EXW (INCOTERMS 2010); locul de livrare este depozitul vânzătorului Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín (în continuare „locul livrării“ sau „edificiul“ ). Costurile și riscurile asociate livrării bunurilor sunt transferate cumpărătorului la locul livrării în momentul în care bunurile sunt gata către ridicare de către cumpărător. Permițând cumpărătorului să dispună de bunuri, obligația vânzătorului este îndeplinită și, din acest moment, riscul de deteriorare  este în responsabilitatea cumpărătorului.

2.       Vânzătorul și cumpărătorul pot conveni și un alt loc de livrare, diferit de cel indicat în paragraful precedent și anume printr-un acord scris. În acest caz, părțile vor conveni, de asemenea, care dintre ele va suporta costurile asociate.

3.       Cumpărătorul nu este obligat să preia bunurile la locul livrării, dar în acest scop poate desemna un alt loc pentru a primi mărfurile în conformitate cu necesitățile sale ( în continuare "locul de ridicare a mărfurilor"). Costul, inclusiv transportul, către locul desemnat pentru premiéra mărfurilor va fi suportat de cumpărător. Cumpărătorul va asigura transportul mărfurilor de la locul de livrare la locul desemnat pentru ridicarea mărfurilor, dar, de asemenea, îl poate  autoriza în acest sens pe vânzător.

4.       Cumpărătorul este obligat să ridice mărfurile la locul ales în comandă, și anume la locul de livrare sau la locul desemnat pentru preluarea mărfurilor, altfel este răspunzător pentru prejudiciul cauzat. După o încercare zadarnică de a preda mărfurile în locația aleasă, vânzătorul va returna mărfurile la locul inițial,  de unde au fost transportate către cumpărător. Prin returnare, mărfurile se consideră  preluată. Vânzătorul informează cumpărătorul despre posibilitatea de ridicare a mărfurilor și îl informează despre locul în care se află actual mărfurile. Din momentul returnării mărfurilor, vânzătorul este îndreptățit să perceapă cumpărătorului taxa pentru depozitare a mărfurilor  la prețul obișnuit în funcție de mărimea și caracterul mărfurilor.

5.       În cazul în care mărfurile trebuie livrate în mod repetat sau în alt mod decât cel indicat în comandă, din motive cauzate de cumpărător, cumpărătorul suportă toate costurile asociate.

6.       La preluarea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului. În cazul unor deteriorări a ambalajului, cumpărătorul va notifica imediat transportatorului și nu va accepta coletul sau îl va accepta, dar va face o notificare scrisă, în care deteriorarea va fi descrisă în detaliu. În cazul în care cumpărătorul va prelua mărfurile aparent deteriorate sau mărfurile cu ambalaje deteriorate fără o notificare scrisă  transportatorului, vânzătorul nu va fi responsabil de deteriorarea mărfurilor.

7.       Alte drepturi și obligații ale părților asociate transportului de mărfuri pot fi modificate prin condițiile speciale de livrare publicate de  vânzător, dacă sunt emise de acesta.

5.       Prețul și condițiile de plată

1.       Cumpărătorul poate achita prețul mărfurilor și alte  costuri asociate livrării  în următoarele moduri:

a.         în numerar sau cu cardul la sediul vânzătorului,

b.        în numerar sau cu cardul prin ramburs la locul de livrare indicat în comandă,

c.         prin transfer bancar în contul vânzătorului nr.2801147271/8330 (IBAN: SK1183300000002801147271, BIC/SWIFT: FIOBSKPPXXX) pentru plățile în EURO, înregistrat la  FIO banka, a.s., (în continuare „contul vânzătorului“),

d.        fără numerar cu cardul bancar,

e.         factură cu scadența de 14 zile  (doar în baza unui acord scris încheiat în prealabil cu vânzătorul),

f.          plată online.

2.       Împreună cu prețul de mărfurilor, cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului și costurile aferente  ambalării și livrării mărfurilor la destinație. Dacă nu este indicat altfel, prețul de cumpărare a mărfurilor include, de asemenea, costurile asociate livrării mărfurilor.

3.       Prețul mărfurilor va fi achitat cel târziu în momentul preluării mărfurilor, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.

4.       În cazul plăților fără numerar, ziua achitării plății este ziua în care plata a fost virată în contul vânzătorului. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul cumpărăturii indicând simbolul variabil, care este generat automat odată cu înregistrarea comenzii.

5.       Cheltuielile asociate tranferului bancar sunt achitate de cumpărător.

6.       Vânzătorul va emite cumpărătorului o factură cu suma comenzii, care va fi livrată cumpărătorului prin e-mail după virarea banilor în contul vânzătorui. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoarea adăugată.

7.       Modificările tarifelor vamale și de import care apar după încheierea contractului vor fi în minusul sau plusul  cumpărătorului.

8.       Reducerile nu pot fi combinate reciproc.

6.       Retragerea din contract din partea consumatorului

1.       Cumpărătorul-consumatorul se poate retrage din contract, fără să prezinte vreun motiv, în termen de 14 zile de la primirea mărfurilor conform  § 1829 alineatul 1 al codului civil, dacă nu se specifică altfel. Acest drept aparține exclusiv consumatorilor.

2.       În cazul retragerii din contract, cumpărătorul are la dispoziție un formular pe pagina web a vânzătorului.

3.       Cumpărătorul este obligat să informeze vânzătorul despre  retragerea din contractul de achiziție (de exemplu prin scrisoare sau e-mail). În acest scop, poate folosi formularul de retragere din contract atașat. (anexa nr. 1  a acestor Termeni și condiții).

4.       Pentru a respecta perioada de 14 zile de retragere din contract, este suficient ca cumpărătorul să se expedieze formularul retragerii din contract, înainte de expirarea acestei perioade.

7.       Consecințele retragerii din contract

1.       În cazul retragerii din contract, contractul este anulat.

2.       Cumpărătorul trebuie să restituie cumpărătorului mărfurile fără întârzieri neîntemeiate, cel târziu în termen de 14 zile de la data retragerii din contract, expediindu-le exclusiv la edificiu, sau să le predea personal la edificiul companiei.  Termenul se consideră respectat,  dacă mărfurile sunt returnate înainte de expirarea termenului de 14 zile. Vânzătorul are dreptul să perceapă până la 200,- lei pentru transportul mărfurilor, dacă cumpărătorul va returna mărfurile  la o altă adresă decât adresa vânzătorului (de exemplu, la sediul  companiei).

3.       În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, acesta suportă costurile de returnare a mărfurilor. Costul depinde de natura mărfurilor și de modul în care sunt returnate.

4.       În cazul retragerii din contract, vânzătorul va returna cumpărătorului, prețul achitat, în termen de 14 zile de la preluarea mărfurilor returnate. Rambursarea prețului de cumpărare este efectuată prin transfer bancar sau în numerar la edificiul vânzătorului. În cazul în care cumpărătorul alege rambursarea prin transfer bancar, trebuie să ofere vânzătorului numărul contului bancar, la care vânzătorul trebuie să returneze prețul cumpărăturii.

5.       Contractul de cumpărare a mărfurilor nu poate fi reziliat (chiar și de consumator) în cazurile prevăzute de § 1837 al codului civil. În special, nu poate fi reziliat dacă

- mărfurile au fost modificate conform dorințelor cumpărătorului,

- mărfurile sunt perisabile,

- după livrare mărfurile au fost amestecate irevocabil cu alte produse,

- consumatorul a scos bunurile din ambalajul sigilat și nu pot fi returnate din motive de igienă,

- este vorba despre mărfuri în formt audio sau vizual, sau un program de calculator, dacă cumpărătorul a despachetat ambalajul original. Cumpărătorul este răspunzător pentru deprecierea bunurilor ca urmare a manipulării mărfurilor într-un mod diferit de cel indicat, necesar pentru a se familiariza cu natura și caracteristicile mărfurilor, inclusiv cu funcționalitatea acestora. Vânzătorul este îndreptățit să solicite compensarea daunelor prin compensarea unei sume rezonabile din prețul de cumpărare în baza cererii cumpărătorului de a restitui întregul preț de achiziție.

6.       Dacă împreună cu mărfurile comandate, îi este cumpărătorului oferit un cadou, în cazul retragerii din contract, dreptul la cadou este la fel reziliat și cumpărătorul este obligat să returneze cadoul împreună cu mărfurile returnate, sau să achite prețul cadoului oferit de către vânzător.

8.       Garanție, defecte, reclamare

1.       Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire în cazul mărfurilor defecte, sunt reglementate de legislația relevantă din Republica Cehă (în special prevederile § 1914-1925, § 2099-2117 și § 2161-2274 al codul civil sau prevederile corespunzătoare din Legea nr. 634/1992 despre protecția consumatorilor).

2.       Vânzătorul este responsabil de faptul ca:

a.         mărfurile au proprietăți pe care le-au convenit părțile contractante,  în cazul în care nu au convenit, au proprietăți pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le-a așteptat în funcție de natura mărfurilor și publicitatea pe care o efectuează vânzătorul,

b.        mărfurile sunt potrivite pentru utilizarea în scopul declarat de vânzător  sau pentru scopurile în care un obiect de acest fel este de obicei utilizat,

c.         mărfurile corespund calității sau designului eșantionului sau șablonului convenit, dacă calitatea sau designul sunt determinate de eșantionul sau modelul convenit,

d.        mărfurile sunt în cantitatea, măsură sau greutate corespunzătoare și

e.         mărfurile respectă cerințele legale.

3.       Dispozițiile menționate în paragraful precedent nu se aplică în totalitate în cazul mărfurilor vândute la un preț mai mic din cauza unui defect, motiv din care a fost redus prețul, în cazul uzurii mărfurilor folosite, cauzate de utilizarea normală, defect care a fost declarat și a existat în momentul preluării mărfurilor de către cumpărător sau dacă acest lucru se datorează naturii mărfurilor.

4.       Cumpărătorul este obligat să raporteze în scris imediat după ce a afla despre defectele produsului și să le solicite vânzătorului la adresa sa (Brněnská 4286 / 1b, 695 05 Hodonín) fără întârziere nejustificată. Defectele evidente trebuie comunicate în scris vânzătorului imediat după primirea mărfurilor, furnizând o descriere a defectelor și amploarea lor și, dacă este necesar, să ofere documentație foto. Pentru reclamații poate fi utilizat formularul nostru.

Forma scrisă pentru depunerea unei reclamații este menținută chiar și în cazul trimiterii unei notificări privind apariția defectelor produselor și exercitarea dreptului de responsabilitate pentru defecte la adresa de e-mail:  info@holders.ro. Împreună cu notificarea despre defecte,  sau fără întârziere nejustificată după notificare și exercitarea dreptului de responsabilitate pentru defecte trimisă la adresa de e-mail: info@holders.ro. cumpărătorul este obligat să predea bunurile reclamate vânzătorului pentru evaluarea corectă a presupuselor defecte.

Vânzătorul va emite cumpărătorului o confirmare scrisă cu privire la data depunerii reclamației, conținutul acesteia, ce metodă de rezolvare a reclamației este solicitată, prin e-mail imediat după primirea reclamației, în cazul în care este reclamarea făcută personal , se emite imediat. Confirmarea scrisă servește doar ca dovadă a primirii reclamației. Starea produsului așa cum a fost transmis vânzătorului de către cumpărător va fi evaluată în procedura de reclamație.

Cumpărătorul este conștient de faptul că, dacă nu livrează produsele reclamate, cu toate accesoriile, atunci în cazul retragerii cumpărătorului din contract, cumpărătorului i se va restitui prețul de achiziție redus cu prețul accesoriilor nedivizate.

5.       Momentul de aplicare a reclamației este considerat momentul în care vânzătorul a informat cumpărătorul că bunurile prezintă defecte.

Atunci când notifică defectul sau fără întârziere nejustificată după notificarea defectului, cumpărătorul va informa vânzătorul cu privire la ce drept a ales pentru revendecarea defectului. Cumpărătorul nu poate schimba alegerea fără acordul vânzătorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi iremediabil și dacă vânzătorul nu elimină defectele într-un termen rezonabil sau îl informează cumpărătorul că nu va elimina defectele .

În acest caz, cumpărătorul poate alege între o reducere rezonabilă la prețul de achiziție și retragerea din contract.

Dacă cumpărătorul nu își alege dreptul la timp, are dreptul să fie eliminat defectul produsului sau să beneficieze de o reducere rezonabilă la prețul de achiziție.

6.       Vânzătorul se angajează să soluționeze cererea fără întârzieri nejustificate și să soluționeze cererea în funcție de tipul defectului constatat în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, dacă nu este convenit altfel,

7.       Reclamarea se face în scris, inclusiv confirmarea primirii și eventuala notificare despre soluționarea cererii. Dacă reclamația este acceptată, această informație poate fi comunicată cumpărătorului prin telefon.

8.       În cazul unor defecțiuni a mărfurilor, vânzătorul are dreptul să revizuie aceste defecte declarate de cumpărător și în baza revizuirii să nu admită defectele reclamate.

9.       În cazul în care  reclamația este recunoscută, cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor asociate cu transportul mărfurilor de către vânzător, dar numai până la suma celui mai ieftin tip de transport, în cazul în care cumpărătorul determină sau solicită un alt tip transport, diferența costurilor adăugătoare sunt suportate de cumpărător.

10.    Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru costurile directe sau indirecte, care depășesc sfera declarată de această garanție.

9.       Alte drepturi și obligații ale părților contractante

1.       Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietar a mărfurilor, după achitarea întregului preț al mărfurilor.

2.       În ceea ce privește comportamentul față de cumpărător, vânzătorul nu este obligat să adopte coduri de conduită în sensul §  1826, alin. 1, litera  e) al codului civil.

3.       Gestionarea plângerilor consumatorilor este asigurată de vânzător printr-o adresă electronică info@holders.ro  

Informația despre rezolvarea plângerii va fi expediată de către vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.

4.       De soluționarea litigiilor extrajudiciare, care reese din contractul de achiziționare, este responsabilă Inspectoratul ceh de comerț, cu sediul  Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, pagina web: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pentru soluționarea online a litigiilor, localizată pe  http://ec.europa.eu/consumers/odr  poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor, care decurg din contractul de achiziționare dintre vânzător și cumpărător.  

5.       Vânzătorul are dreptul să vândă mărfuri  pe baza unei licențe de comerț. Controlul activității comerciale este defășurat de instanța competetă și anume de către Oficiul pentru eliberarea licențelor comerciale. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal se efectuează de către Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Inspectoratul ceh de comerț efectuează, într-o măsură stabilită, supravegherea asupra respectării Legii nr. 634/1992 , despre protecția consumatorilor, cu cu reglemetările ulterioare.

6.       Cumpărătorul își asumă riscul schimbării circumstanțelor în sensul §  1765, alin. 2 al codului civil.

10.    Protecția datelor cu caracter personal

1.       Obligația de informare a  cumpărătorul în sensul articolului 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/ES (ordinul general despre protecția datelor personale, în continuare  "Regulamentul GDPR") privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul executării contractului de cumpărare, în scopul negocierii asupra contractului de cumpărare  și în scopul îndeplinirii obligațiilor publice legale ale vânzătorului, este stabilită de vânzător într-un document separat.

11.    Livrarea

1.       Livrarea poate fi efectuată cumpărătorului la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator sau specificată de către cumpărător în comandă.

12.    Dispoziții finale

1.       Părțile contractante declară că acești TC sunt parte integrantă a contractului încheiat între ele și că conținutul acestora sau acceptarea contractului de către cumpărător și vânzător sunt în conforme cu libera lor voință.  

2.       Contractul de achiziție, inclusiv termenii și condițiile, sunt arhivate de către vânzător în formă electronică.

3.       Dacă o dispoziție a TC este nevalidă sau ineficace sau devine astfel, în locul dispoziției nevalabile va exista o dispoziție a cărei sens este cât mai aproape posibil de sensul celei nevalide. Nevaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și anexele la contractul de cumpărare sau la acești TC trebuie executate în formă scrisă.

4.       Dacă relația aparută în baza contractul de cumpărare conține un element internațional, atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Prin alegerea dreptului în conformitate cu propoziția  precedentă, cumpărătorul,  care este consumator nu este lipsit de protecția conferită de dispozițiile legii, care nu pot fi absente în contract și care, în absența unei opțiuni de drept, ar fi altfel aplicabilă conform articolului 6 alin. 1 din Ordinul Parlamentului European și Consiliului European (ES) nr. 593/2008 din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I). 

5.       Toate drepturile și obligațiile părților contractante sunt reglementate de legislația Republicii Cehe, în special Codul civil, cu modificările ulterioare.

6.       Dacă această versiune de termeni și condiții este tradusă într-o limbă străine și dacă versiunea cehă este disponibilă, în cazul unor discrepanțe are prioritate versiunea în limba cehă.

7.       În conformitate cu secțiunea § 89a al Codului de procedură civilă, vânzătorul și cumpărătorul-întreprinzător convin asupra competenței locale a instanței, astfel încât instanța competentă pentru soluționarea tuturor litigiilor care decurg din contractul încheiat să fie Tribunalul districtual Brno-venkov.

 

 

Brno, data 20.1. 2019                    

 

 

Vânzător:

 

Holders s.r.o

IČO: 05381801

DIČ: CZ05381801

Brněnská 4062/3a

69501 Hodonín

https://www.holders.ro

info@holders.roFormular de reclamare /schimbare a mărfurilor

(Completați acest formular și trimiteți-l înapoi numai dacă doriți să reclamați  mărfurile în termen legal,  să schimbați mărfurile sau să vă retrageți din contract în termen de 14 zile. Formularul trebuie imprimat, semnat, scanat și expediat la adresa de e-mail de mai jos sau eventual ambalată în coletul cu mărfurile returnate).

 

Destinatar (vânzător)

Compania:                              Holders s.r.o.

Adresa edificiului:                 Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín

IČ, DIČ:                                    05381801, CZ05381801

Adresa e-mail:                       info@holders.ro

 

Consumator

Data efectuării comenzii:             

Numărul comenzii:         

Numărul facturii:             

Persoana de contact:     

Adresa de contact:          

Telefon:                

E-mail: 

Numărul de cont(*):       

* (Pentru expedierea mijloacelor financiare în cazul rezolvării pozitive a reclamației )

 

Comanda

Denumirea produsului:                 

Cantitatea:         

 

Motivul reclamării sau schimbării (descrieți detaliat defectul produsului):


_______________________________                                               _________________________________

Numele și prenumele consumatorului                                    Data și semnătura

 

Informații generale despre soluționarea reclamației

În calitate de consumator, sunteți obligat să dovediți cumpărarea produsului prin intermediul unui document de cumpărare sau printr-o altă metodă suficient de credibilă. În calitate de consumator, nu puteți aplica dreptul de reclamare a defectelor, pe care le-ați cauzat sau despre care ați știut la  cumpărare. În mod similar, pentru defectele pentru care noi, ca vânzător și consumator, le-am indicat ca motiv de reducere a prețului. Vânzătorul nu este responsabili pentru uzura normală a produselor.

Cererile de reclamare trebuie depuse în termen de cel mult 24 de luni. Reclamarea trebuie depusă fără întârziere pentru a preveni extinderea defectului, care în consecință poate duce la respingerea reclamației. Prin informarea la timp despre apariția unui defect, puteți asigura o soluționare fără probleme a reclamării. Reclamarea se consideră soluționată numai atunci când vă informăm despre acest lucru. Dacă termenul legal pentru soluționare expiră, considerați acest fapt o încălcare semnificativă a contractului, care vă permite retragerea din contract.


https://docs.google.com/document/d/1kHtP65KNjgjP0-NfoprpjE406yXgl6BznFAQuqtYWKc/export?format=pdf

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Holders s.r.o., se sídlem Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95030.

provozovna: Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín

IČO: 053 81 801, DIČ: CZ 05381801(dále také jako „prodávající“)

E-mail: info@holders.ro

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na těchto internetových adresách https://www.holders.ro s účinností od 20. 1. 2019.

 

1.     Úvodní ustanovení

1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na internetových adresách https://www.holders.ro (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.       Je-li objednatelem spotřebitel ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), uplatní se tyto VOP pouze v rozsahu neodporujícímu ustanovením občanského zákoníku určeným na ochranu spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zákonná ochrana spotřebitele se nevztahuje na kupujícího-podnikatele.

3.       Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Je-li uzavírána kupní smlouva ve více jazycích, má přednost česká verze.

4.       Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2.     Uživatelský účet

1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je kupujícímu zřízen uživatelský účet. Z uživatelského účtu může následně kupující provádět jednotlivé objednávky zboží. V případě, že to konkrétní webová stránka umožňuje, může kupující provést objednávku zboží také bez registrace.

2.       Kupující odpovídá za správnost vyplňovaných údajů ve webovém rozhraní obchodu a nese veškeré náklady spojené s případnou nesprávností těchto údajů. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jejich změně povinen aktualizovat.

3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit tyto přístupové údaje. Jednání učiněné prostřednictvím uživatelského účtu je považováno za jednání učiněné přímo kupujícím, ledaže kupující prokáže opak.

4.       Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu a nahodilé technické závady.

5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího.

3.     Uzavírání smluv

1.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webových stránkách a tento kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku / Dokončit objednávku“ odešle. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace o:

a.         e-mailové adrese kupujícího a adrese pro doručování a fakturaci,

b.        objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

c.         způsobu úhrady kupní ceny zboží,

d.        údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

e.         informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (uvedené ceny platí pouze pro doručování v rámci ČR).

2.       Po vytvoření objednávky je kupujícímu zaslán automaticky generovaný e-mail, kde je shrnuta jeho objednávka. Tímto však nedochází k uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno e-mailové potvrzení obsahující přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

3.       Kupující může až do odeslání objednávky prodávajícímu měnit vyplňované údaje. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou považovány za správné a za jejich případnou nesprávnost nese odpovědnost kupující.

4.       Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.       Před odesláním zboží kupujícímu je možné oboustranně odstoupit od smlouvy. Pokud by odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bylo prodávajícímu doručeno až po odeslání zboží kupujícímu, nese kupující vzniklé náklady.

6.       V případě, že kupující zruší objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny tohoto zboží.

7.       Kupující bere na vědomí, že informace o dostupnosti zboží umístěného na webové stránce jsou pouze orientační a prodávající nemá povinnost uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) hradí kupující ze svého. 

4.       Dodání zboží

1.       Smluvní strany sjednávají doložku EXW (INCOTERMS 2010), místem dodání je sklad prodávajícího Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín (dále také jako „místo dodání“ nebo „provozovna“). Náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v místě dodání, a to okamžikem, kdy je zboží připraveno kupujícímu k odebrání. Tím, že je kupujícímu umožněna dispozice se zbožím, je splněna povinnost prodávajícího, a od tohoto okamžiku přechází riziko škody a věci na kupujícího.

2.       Místo dodání podle předchozího odstavce si může prodávající s kupujícím sjednat odlišně od předchozího odstavce, a to ujednáním v písemné formě. V takovém případě si rovněž strany sjednají, která z nich ponese náklady s tím spojené.

3.       Kupující nemá povinnost převzít zboží v místě dodání, ale pro tyto účely může určit jiné místo pro převzetí zboží podle svých požadavků (dále také jako „místo určené pro převzetí zboží“). Náklady včetně dopravy do místa určeného pro převzetí zboží hradí kupující. Kupující si zajišťuje vlastní dopravu zboží z místa dodání do místa určeného k převzetí zboží, přičemž tímto může pověřit rovněž prodávajícího.

4.       Kupující je povinen převzít zboží v místě, které si zvolil v objednávce, tedy buď v místě dodání, nebo v místě určeném pro převzetí zboží, jinak odpovídá za způsobenou škodu. Prodávající po marném pokusu o předání zboží na takto zvoleném místě vrátí zboží tam, odkud byla zahájena doprava zboží ke kupujícímu. Vrácením zboží zpět se zboží považuje za převzaté. Prodávající vyrozumí kupujícího o možnosti vyzvednutí zboží a sdělí mu místo, kde se zboží nachází. Prodávající je od okamžiku vrácení zboží zpět oprávněn účtovat kupujícímu skladné v obvyklé výši podle velikosti a charakteru zboží.

5.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese kupující veškeré náklady s tím spojené.

6.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě jakýchkoliv závad zboží je kupující toto neprodleně oznámit přepravci a zboží nepřevzít, nebo jej převzít s písemnou výhradou, kde bude detailně popsáno poškození doručovaného zboží. Pokud kupující převezme zjevně poškozené zboží nebo zboží s porušenými obaly, aniž by učinil vůči dopravci písemnou výhradu, nenese prodávající žádnou odpovědnost za poškození zboží.

7.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.       Kupní cena a platební podmínky

1.       Kupní cenu za zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a.         v hotovosti nebo kartou v provozovně prodávajícího,

b.        v hotovosti nebo kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

c.         bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.

2401071773/2010 pro Českou republiku, vedený u společnosti Fio banka, a.s., (dále jen „účet prodávajícího“),

d.        bezhotovostně platební kartou,

e.         fakturou se 14 denní splatností (pouze po předchozí písemné dohodě s prodávajícím),

f.          on-line platbou.

2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží do místa určení ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.       Kupní cena je splatná nejpozději okamžikem převzetí zboží, pokud nebylo písemně sjednáno jinak.

4.       Dnem zaplacení se při bezhotovostní platbě rozumí den připsání platby na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je automaticky vygenerován s objednávkou.

5.       Náklady platebního styku jdou k tíži kupujícího.

6.       Prodávající vystaví k úhradě kupní ceny kupujícímu fakturu, která bude kupujícímu doručena e-mailem po připsání platby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

7.       Změny celních a dovozních tarifů, které nastanou po uzavření smlouvy, jdou k tíži nebo prospěchu kupujícího.

8.       Slevy z kupní ceny nelze vzájemně kombinovat.

6.       Odstoupení od smlouvy uzavřené spotřebitelem

1.       Kupující-spotřebitel může bez udání důvodů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, pokud dále není stanoveno jinak. Toto právo náleží pouze spotřebitelům.

2.       Kupujícímu je pro případ odstoupení od smlouvy k dispozici formulář umístěný na webové stránce prodávajícího.

3.       Kupující je povinen informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy (například dopisem, emailem). Pro tyto účely je možné použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy (příloha č. 1 k těmto VOP).

4.       K dodržení lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy je dostačující, když kupující odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.       Důsledky odstoupení od smlouvy

1.       V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší.

2.       Zboží musí kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět prodávajícímu, a to výlučně na adresu provozovny, nebo jej osobně předat na adrese provozovny. Lhůta je zachována, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající má právo účtovat si částku až do výše 250,- Kč za převoz zboží, pokud kupující doručí vracené zboží na jinou adresu než na adresu provozovny (například na adresu sídla prodávajícího).

3.       Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží. Výše nákladů závisí na povaze zboží a způsobu vrácení zboží.

4.       V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu do 14 dnů od doručení vráceného zboží. Vrácení kupní ceny proběhne bankovním převodem nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího. Pokud kupující zvolí vrácení bankovním převodem, musí sdělit prodávajícímu číslo účtu, na který má prodávající kupní cenu zaslat.

5.       Od kupní smlouvy o dodávce zboží nelze (ani v případě spotřebitele) odstoupit v případech dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Zejména tedy nelze odstoupit v případě, že

- zboží bylo upraveno podle přání kupujícího,

- zboží podléhá rychlé zkáze,

- zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- spotřebitel vyňal zboží z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- jde o zboží zvukové nebo obrazové podoby nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu škody vzniklé na zboží zápočtem přiměřené částky z kupní ceny proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny.

6.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, nebo zaplatit kupní cenu za tento dárek.

8.       Záruky, vady a reklamace

1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí, příslušnými právními předpisy České Republiky (zejména ustanoveními § 1914 - 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, případně odpovídajícími ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele).

2.       Prodávající odpovídá kupujícímu při převzetí zboží za to, že:

a.         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b.        se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c.         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d.        je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e.         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.       Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí v plném rozsahu u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.       Kupující je povinen vady písemně oznámit a uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín) bez zbytečného odkladu, kdy je zjistil. Vady zjevné je nutno sdělit písemně prodávajícímu neprodleně po převzetí zboží uvedením popisu vad a jejich rozsahu a případně zajistit fotodokumentaci. Můžete využít náš formulář pro sepsání reklamace. Písemná forma pro uplatnění reklamace je zachována i v případě zaslání oznámení o výskytu vad zboží a uplatnění práva z odpovědnosti za vady na emailovou adresu: info@holders.ro. Společně s oznámením o výskytu vad zboží nebo bez zbytečného odkladu poté, co bylo oznámení o výskytu vad zboží a uplatnění práva z odpovědnosti za vady zasláno na e-mailovou adresu: info@holders.ro, je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží za účelem řádného posouzení vytýkaných vad.

       Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém kupující předal toto zboží prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

       Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

5.       Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámil prodávajícímu, že zboží má vady.

      Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, a dále tehdy, neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní. V takovém případě může kupující provést volbu mezi přiměřenou slevou z kupní ceny a odstoupením od smlouvy.

        Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.       Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu a dle druhu zjištěné vady reklamaci vyřídit v dohodnutém termínu, není-li sjednáno jinak, pak do 30 dnů od uplatnění reklamace.

7.       Reklamace je vedena písemně včetně potvrzení přijetí a případného oznámení o vyřízení reklamace. Pokud je reklamaci vyhověno, lze toto sdělit kupujícímu telefonicky.

8.       V případě uplatňování vad zboží je prodávající oprávněn zboží podrobit vlastnímu přezkumu a případně reklamované vady neuznat.

9.       V případě uznání reklamace, má kupující nárok na úhradu nákladů spojených s dopravou zboží prodávajícím, a to však pouze do výše nejlevnější možné dopravy, určí-li či dohodne-li kupující jinou dopravu, nese náklady nad tuto nejlevnější možnou dopravu.

10.    Prodávající neodpovídá za přímé nebo nepřímé náklady přesahující rozsah poškození definovaný touto zárukou.

9.       Další práva a povinnosti smluvních stran

1.       Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@holders.ro

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

5.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.       Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.    Ochrana osobních údajů

1.       Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.    Doručování

1.       Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.    Závěrečná ustanovení

1.       Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP jsou nedílnou součástí mezi nimi uzavřené smlouvy a že jejich obsah, případně přistoupení k nim ze strany kupujícího i prodávajícího, je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí.

2.       Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

3.       Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.

4.       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

5.       Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České Republiky a to zejména občanským zákoníkem v platném znění.

6.       Je-li tato verze VOP překládána do cizích jazyků, a je-li vedle nich dostupná i česká verze platí, že v nesrovnalostech má vždy přednost jazyková verze česká.

7.       Prodávající a kupující-podnikatel se dle § 89a občanského soudního řádu dohodli na místní příslušnosti soudu tak, že místě příslušný soud pro řešení veškerých sporů z uzavřené smlouvy je Okresní soud Brno-venkov.

 

V Brně, dne 20.1. 2019                  

 

Prodávající:

 

Holders s.r.o

IČO: 053 81 801

DIČ: CZ 05381801

Brněnská 4062/3a

69501 Hodonín


Aveți întrebări?

Noi vă putem ajuta

Spre consultanță!

info@holders.ro